Fosa a pressió

  • Die casting

    Fosa a pressió

    La fosa a pressió és un procés de fabricació eficient i econòmic. S'utilitza per produir peces metàl·liques geomètricament complexes que es formen mitjançant motlles reutilitzables, anomenats matrius. Aquests encunys solen oferir una llarga vida útil i són capaços de produir components atractius visualment.

    El procés de fosa a pressió implica l'ús d'un forn, metall fos, una màquina de fosa a pressió i una matriu que ha estat fabricada a mida per a la peça que es fosa. El metall es fon al forn i després la màquina de fosa a pressió injecta aquest metall a les matrius.